Zakoni i propisi

Pocetna / Zakoni i propisi

Spisak zakona i podzakonskih akata iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara i zastite okolisa

Zakoni i propisi iz zastite na radu

Naziv propisa Sluzbene novine u kojima je propis objavljen Preuzimanje
Zakon o zastiti na radu Sluzbene novine FBiH broj 79/20
Pravilnik o nacinu i uvjetima obavljanja poslova ZNR kod poslodavca Sluzbene novine FBiH broj 34/21
Pravilnik o postupku skracivanja radnog vremena na poslovima sa povecanim rizikom Sluzbene novine FBiH broj 24/21
Pravila o procjeni rizika Sluzbene novine FBiH broj 23/21
Pravilnik o nacinu, postupku i rokovima vrsenja periodicnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zastite na radu Sluzbene novine FBiH broj 23/21
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlastene organizacije za obavljanje strucnih poslova iz oblasti zastite na radu Sluzbene novine FBiH broj 23/21
Zakon o hemikalijama Sluzbene novine FBiH broj 77/20

Zakoni i propisi iz zastite od pozara

Naziv propisa Sluzbene novine u kojima je propis objavljen Preuzimanje
Zakon o zastiti od pozara Sluzbene novine FBiH broj 64/09
Pravilnik o odabiru i održavanju aparata za gašenje početnog požara koji se mogu stavljati u promet s garantnim rokom i servisnim rokom Sluzbene novine FBiH broj 46/11
Program obuke zaposlenika u pravnim licima, drzavnim organima i drugim institucijama u oblasti zastite od pozara Sluzbene novine FBiH broj 59/10

Zakoni i propisi iz zastite okolisa

Naziv propisa Sluzbene novine u kojima je propis objavljen Preuzimanje
Zakon o zastiti okolisa Sluzbene novine FBiH broj 15/21
Zakon o upravaljanju otpadom Sluzbene novine FBiH broj 33/03
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom Sluzbene novine FBiH broj 72/09
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o upravljanju otpadom Sluzbene novine FBiH broj 92/17
Zakon o zastiti zraka Sluzbene novine FBiH broj 33/03
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zastiti zraka Sluzbene novine FBiH broj 04/10
Zakon o zastiti od buke Sluzbene novine FBiH broj 110/12