Novosti

Pocetna / Novosti
11 Maj 2021 Almir Basic

Procjena rizika - rucno nosenje tereta

Microsoft © Excel program za Analizu proracun rizika pri rucnom nosenju tereta je integralni dio Akta o procjeni rizika za radno mjesto i radnu okolinu pri izradi Akta o procjeni rizika za radna mjesta i radnu okolinu. Ovaj Excel program i Excelovi programi proracuna procjene rizika prema Kinney metodi i/ili matrici rizika 5x5 je sastavni dio Akta o procjeni rizika koji korisniku pomaze prilikom Izrade samog akta. vise informacija

25 April 2021 Almir Basic

Zbirne evidencije iz ZNR i ZOP

Microsoft © Excel zbirna evidencija sluzi za prikaz statusa isteka ispitivanja sredstava rada, mikroklime, fizickih, hemijskih, bioloskih stetnosti za hladni i topli period, licne zastitne opreme, posuda pod pritiskom, ventila sigurnosti, elektricnih i gromobranskih instalacija, vatrogasnih aparata, hidrantske instalacije, vatrodojave, periodicne ljekarske preglede i edukacije zaposlenika. vise informacija

25 Mart 2021 Almir Basic

Sigurnosna uputa - Prevencija pozara

U svijetu, pozari izazivaju veliki broj smrtnih nesreca svake godine. Vecina zrtava nije smrtno stradala od plamena, nego od inhalacije, udisanja dimnih plinova, gasova.
Sigurnosne upute su namjenjene podrsci diskusijama o sigurnosnim brifinzima, kao i za edukaciju i dodijeljivanje zaposlenicima. vise informacija

25 Mart 2021 Almir Basic

Sigurnosna uputa - Rucni elektricni paletar

Kada koristite rucne elektricne paletare, opasnost od povreda posebno stopala, je veoma visoka. Ponekad se i ozbiljne povrede mogu dogoditi.
Sigurnosne upute su namjenjene podrsci diskusijama o sigurnosnim brifinzima, kao i za edukaciju i dodijeljivanje zaposlenicima. vise informacija