Prijava o nesreci na poslu

23.08.2017 Almir Basic

Obrazac broj ZO - 5, Obrazac Prijava o nesreci na poslu se popunjava elektronski u Microsoft Word dokumentu i isti se nakon popunjavanja dostavlja u zdravstvene ustanove.

Obrazac omogucava elektronsko unosenje podataka o nesreci na poslu cime se izbjegava rucno unosenje 4 i/ili 5 primjeraka Prijave o nesreci na poslu u cvrstoj kopiji.
Na ovaj nacin se vrsi kako elektronsko arhiviranje Prijave o nesreci na poslu tako i arhiviranje u cvrstoj kopiji.

Primjer Prijave o nesreci na poslu u .pdf formatu mozete preuzeti ovdje


Ukoliko ste zainterosovani za nasu izvornu BESPLATNU Microsoft Word Prijavu o nesreci na poslu u A4 i/ili A3 formatu slobodno nas kontaktirajte