Personalna forma

Personalna forma je Word-ov obrazac koji se koristi u odjelu ljudskih resursa prilikom novog zaposlenja ili prilikom preraspodjele zaposlenika ...


vise informacija

Prijava o povredi na radu

Obrazac broj ZO - 5, Obrazac Prijava o nesreci na poslu se popunjava elektronski u Microsoft Word dokumentu i isti se nakon popunjavanja dostavlja u zdravstvene ustanove. ...


vise informacija