Prirucnik za polaganje strucnog ispita zastite od pozara!

26.08.2017 Almir Basic

Prirucnik za polaganje strucnog ispita zastite od pozara Na osnovu Programa polaganja ispita za protivpozarnu zastitu ("Sluzbene novine Federacija BiH" broj 64/13) i sadrzaja programa za polaganje ispita za protivpozarnu zastitu napravljen je prirucnik za pripremu kandidata.
Prirucnik sadrzi 60 stranica sa primjerom izradjenog zadataka proracuna specificnog pozarnog opterecenja odnosno ukupnog pozarnog opterecenja i sa nastavnim cjelinama u skladu sa navedenim Programom:

  1. Normativno uredjenje zastite od pozara
  2. Pozarno - preventivne mjere zastite od pozara
  3. Teorija procesa gorenja i gasenja
  4. Sistemi aktivne zastite od pozara
  5. Kaznene i druge sankcije
Ukoliko ste zainteresovani za ovaj Prirucnik pripreme kandidata za polaganje strucnog ispita zastite od pozara kontaktirajte nas