Edukacija zaposlenika iz oblasti zastite od pozara!

26.08.2017 Almir Basic

Program obrazovanja zaposlenika iz oblasti zastite od pozara izradjuje se na osnovu Zakona o zastiti od pozara Federacije BiH, Zakona o zastiti od pozara kantona i Pravilnika o zastiti od pozara drustva/firme (Interni opsti akt) tehnoloskom procesu koji se odvija u radnoj sredini kao i vrstama i specificnosti zanimanja zaposlenika koja se primjenjuju u Drustvu/Firmi.


Program obrazovanja zaposlenika iz oblasti zastite od pozara obuhvata sljedece nastavne teme:

  1. Upoznavanje zaposlenika sa zakonskim propisima iz oblasti Zastite od pozara i pravima i obavezama koje proisticu iz Pravilnika o zastiti od pozara.
  2. Upoznavanje zaposlenika sa tehnoloskim procesom i organizacijom rada , upoznavanje sa znacajem i vrstom poslova koji se odvijaju i drugim pratecim poslovima koji su vezani za rad.
  3. Upoznavanje zaposlenika sa potencijalnim izvorima opasnosti koji mogu prouzrokovati nastanak pozara, a koji se mogu javiti u proizvodnim pogonima, radionicama, skladistima, kancelarijama i drugim prostorima, a koji mogu ugroziti materijalna dobra i sigurnost rada.
  4. Upoznavanje zaposlenika sa mjerama zastite od pozara koje u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti zastite od pozara i okviru svojih redovnih aktivnosti preduzima Drustvo/Firma.
  5. Upoznavanje zaposlenika sa osnovama iz oblasti zastite od pozara.
  6. Upoznavanje zaposlenika sa postupkom u slucaju nastanka pozara u radnim prostorima i objektima.
  7. Upoznavanje zaposlenika sa prakticnom upotrebom vatrogasne opreme i sredstava.

Obuka iz oblasti zastite od pozara se provodi zajedno sa partnerskom firmom.


Ukoliko ste zainteresovani za obuku zaposlenika kontaktirajte nas