Edukacija iz oblasti zastite na radu

08.05.2017 Almir Basic

Edukacija iz oblasti zastite na radu se provodi prema Zakonu o zastiti na radu (Sluzbene novine SRBiH broj 22/90). Nastavni plan i program, prirucnik i prezentacija za provodjenje edukacije prema navedenom zakonu obuhvata slijedeca poglavlja:

  1. Tehnicko – tehnoloskim procesima i organizacijom rada u cjelini, a posebno sa poslovima radnog mjesta na koje je zaposlenik rasporedjen;
  2. Opasnostima koje ugrozavaju bezbjednost na radu, koristenjem sredstava rada i opreme i nacinom upotrebe stetnih materija;
  3. Mjerama zastite na radu i razlozima zbog kojih se te mjere predvidjaju i sprovode;
  4. Upotrebom odgovarajucih sredstava rada i opreme i odgovarajućih sredstava licne zastite, kao i pravilnim i namjenskim koristenjem uredjaja i sredstava kojima se sluzi pri radu;
  5. Pravima i duznostima u sprovodjenju propisa i mjera zastite na radu i posljedicama zbog nepridrzavanja propisa i mjera zastite na radu;
  6. Pruzanjem prve pomoci;
  7. Organizacijom zastite na radu;
  8. Koristenjem protivpozarnih aparata.


Za provodjenje edukacije iz oblasti zastite na radu, izrade specificnih programa edukacije iz zastite na radu kontaktirajte nas