basic - sigurnosni consalting

Konsalting iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara, izrada programa, web design...

O nama

Za sve poslovne djelatnosti pruzamo strucne, konsultantske i druge usluge iz oblasti zastite na radu i zastite od pozara, izradu programa, poslovnih prezentacija ...


vise informacija

Usluge

Iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara, izrada web stranica, prezentacija, brosura, izrada obrazaca/formi i raznih programa iz zastite na radu i zastite od pozara...


vise informacija

Vijesti

Vijesti iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara, novi strucni clanci, prirucnici, baze podataka, obrasci/forme, web design-i, prezentacije, brosure ...


vise informacija

Kontakt

Ukoliko ste zainteresovani za nase usluge iz oblasti zastite na radu, zastite od pozara, izrade web stranice, brosura, raznih formi/obrazaca, kontaktirajte nas.


vise informacija

Evidencija radnih sati

Evidencija radnih sati je Microsoft©Excel-ov program za pregled prisustva na poslu i odsustva sa posla odnosno evidentiranja radnih sati. Evidencija pruza mogucnost zbirnog prikaza utrosenih radnih sati za sve zaposlenike kao i za pojedinacnog zaposlenika.

vise informacija

Uputstva za siguran rad

Izrada uputstava za rad na siguran nacina.

Pravila za koristenje aparata za pocetno gasnje pozara.

Uputstvo za rad na siguran nacin sa permanentnim magnetom.

Vazniji telefonski brojevi l policija, vatrogasci, hitna pomoc.

Opste uputstvo za rad na siguran nacin sa sredstvima rada.